Baletska škola u Novom Sadu

                                 


Ono što se o našoj baletskoj školi može sa sigurnošu tvrditi je da svi koji u nju uđu ( uključujući brojne goste iz inostranstva) ostaju opčinjeni njenim izgledom i opremljenošću. Škola ima dva sprata i podrum. Osim 5 malih i jedne velike baletske sale, tu su kabineti za informatiku, glumu, učionica za solfeđo, klavirska učionica, 5 garderoba sa tuševima, 3 kancelarije i zbornica.
Nastava je organizovana tako da se opšeobrazovna nastava kao i stučna nastava odvijaju u Baletskoj školi u Novom Sadu.Tendencija je i bila da se sa povećanjem broja učenika na sva tri smera celokupna nastava izvodi u Baletskoj školi.

Osnovna baletska škola traje 4 godine. Posle nje učenici stiču pravo da polažu prijemni ispit za upis u srednju školu na jedan od tri smera. Srednja škola u okviru svog četvorogodišnjeg trajanja daje učenicima po završetku srednji stepen stručnog obrazovanja.

 

                                             baletska škola novi sad

 

Škola je od svog osnivanja pa sve do danas neraskidivo vezana uz Srpsko narodno pozorište. Mnogi učenici još tokom školovanja igraju u baletskim predstavama, a svake godine se godišnji koncert Baletske škole odvija na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Od pre par godina uspostavljena je i trajna saradnja sa Pozorištem mladih gde se takođe odvijaju nastupi naših učenika.Tradicionalno je i učestvovanje na velikom broju manifestacija i festivala kao što su Zmajeve dečije igre, Sajam obrazovanja  i druge.

Čest je slučaj da neke od privrednih organizacija pozovu Baletsku školu da sa nekoliko numera učestvuje u okviru proslava tih organizacija..