pripreme za odsek za narodnu igru | Baletska škola u Novom Sadu

U toku su pripreme za polaganje ispita za nivo osnovne baletske škole za upis učenika na odsek za narodnu igru. Učenici se pripremaju za polaganje ispita iz predmeta narodna igra, tradicionalno pevanje i solfeđo.
Informacije se mogu dobiti na telefon 021/529225.