Prijemni ispiti za osnovnu školu | Baletska škola u Novom Sadu

Prijemni ispiti za osnovnu baletsku školu će se održavati svakog radnog dana u terminima od 11.00-12.00 i 18.00-19.00 od 14. maja do 15. juna 2018 .DOBRODOŠLI!
Informacije se mogu dobiti na telefon 021-529-225.