Prijemni ispiti za srednju školu | Baletska škola u Novom Sadu

Kalendar upisa, ispita za nivo osnovne baletske škole (diferencijalnih)  i prijemnih ispita za srednju baletsku školu za školsku 2018/2019 godinu

 
11-14 maja 2018. od 09.00-14.00 časova
Prijavljivanje kandidata za nivo osnovne baletske škole i prijemni ispit
 
Potrebna dokumenta 
 
Izvod iz Matične knjige rođenih
Potvrda iz osnovne škole 
Prijava za upis se dobija u Baletskoj školi
Lekarsko uverenje se predaje do prijemnog ispita
 
 
Ispiti za nivo osnovne baletske škole za odsek klasičan balet, savremena igra i narodna igra
 
23. maj      8.00 časova               Klaičan balet
                 9.00 časova               Istorijsko balske igre
                11.00 časova               Narodna igra
 
22. maj      9.30 časova               Solfeđo
                11.00 časova               Tradicionalno pevanje
 
Objavljivanje razultata diferemcijalnih ispita
 
23. maj      13.00 časova
 
Pripreme za prijemne ispite
 
Od 27. maja do 02. juna   za odsek  klasičan balet
Od 28. maja do 03. juna   za odsek savremena igra
Od 29. maja do 04.  juna   za odsek narodna igra
 
Redosled kandidata za prijemne ispite
 
31. maj 2018.
 
Prijemni ispiti
 
Klasičan balet       03. jun 2018.     10.00 časova
Savremena igra     04. jun 2018.     10.00 časova
Narodna igra         05 .jun  2018.    10.00 časova
 
Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnih ispita
 
07.jun do 8.00 časova
 
Podnošenje žalbi na rezultate prijemnog ispita i rešavanje po prigovoru
 
07.jun od 8.00 do 16.00
 
Podnošenje preostale dokumentacije
 
08.jun od 8 do 16
 
Konačni rezultati prijemnog ispita
 
08. jun od 08.00 do 12.00 časova
 
Konačni rezultati male mature u osnovnim školama 
 
28.jun do 8.00 časova
 
Upis učenika 
 
29. jun od 8.00 do 16.00 časova