Nastavni kadar

Nastavni kadar Baletska škola Novi sad

NASTAVNI KADAR


 
Nastavnici igračkih i stručnih predmeta
 

Snežana Ađanski-profesor savremene igre u srednjoj školi

Sanja Todorić Vučković - profesor klasičnog baleta u srednjoj školii

Aleksandra Ketig - šef odseka za savremenu igru i profesor savremene igre

Nebojša Burić - profesor tradicionalnog instrumenta

Larisa Gajić - šef odseka za klasičan balet za osnovnu školu i nastavnik klasičnog baleta

Milica Glišić - profesor solfedja u osnovnoj i srednjoj školi

Frosina Dimovska - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Slaviša Djukić - profesor narodnih igara u srednjoj školi

Elizabeta Kurunci - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Boris Ladičorbić - profesor duetne igre u srednjoj školi

Jovana Lalić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dobrila Novkov - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Biljana Njegovan - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Snežana Panović - nastavnik primenjene gimnastike u osnovnoj školi

Miroslav Savić - nastavnik narodne igre u srednjoj školi

Ista Stepanov - nastavnik klasičnog baleta u srednjoj školi

Romana Subotić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Rade Tošić - igre XX-og veka

Mirjana Raić - nastavnik etnologije, etnomuzikologije i tradicionalnog pevanja

Marko Dubovac - osnovi koreografije

Teodora Živković - nastavnik savremene igre

Nada Dražeta - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dina Sokolović - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Marijana Penović - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Tamara Stančić - nastavnik savremene igre

Ingrida Vojvodić Crnomarković - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Ana Bujić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dragana Karanović - nastavnik primenjene gimnastike 


 

 

 

 

 

Nastavnici  - korepetitori

 

Siniša Blanuša

Maša Davidović

Vladimir Živanović

Srđana Kolarov-Simin

Lidija Medić

Bojan Milinković

Marta Rodić

Tijana Selić

Konstandina Simić Ćirić

Božica Stanisavljević-Kravčenko

Mina Stanković

Aleksandra Travar

Dunja Huzjan

Desanka Bečelić

Sandra Dundjerski

Edit Kovač Ribar

Danica Mandić

Olivera Stojkov