Nastavni kadar

Nastavni kadar Baletska škola Novi sad

NASTAVNI KADAR


 
Nastavnici igračkih i stručnih predmeta

Snežana Ađanski

Sanja Todorić Vučković - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Jelena Alempijević - nastavnik savremene igre u srednjoj školi

Aleksandra Ketig - šef odseka za savremenu igru i profesor savremene igre

Nebojša Burić - profesor tradicionalnog instrumenta

Larisa Gajić - šef odseka za klasičan balet za osnovnu školu i nastavnik klasičnog baleta

Milica Glišić - profesor solfedja u osnovnoj i srednjoj školi

Frosina Dimovska - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Slaviša Djukić - profesor narodnih igara u srednjoj školi

Elizabeta Kurunci - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Boris Ladičorbić - profesor duetne igre u srednjoj školi

Jovana Lalić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dobrila Novkov - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Biljana Njegovan - profesor klasičnog baleta u srednjoj školi

Snežana Panović - nastavnik primenjene gimnastike u osnovnoj školi

Miroslav Savić - nastavnik narodne igre u srednjoj školi

Ista Stepanov - nastavnik klasičnog baleta

Romana Subotić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Rade Tošić - igre XX-og veka


Nastavnici  - korepetitori


Siniša Blanuša

Maša Davidović

Vladimir Živanović

Srđana Kolarov-Simin

Lidija Medić

Bojan Milinković

Ljubomir Nikolić

Marta Rodić

Tijana Sekulić

Konstandina Simić

Božica Stanisavljević-Kravčenko

Mina Stanković

Aleksandra Travar

Dunja Huzjan

Desanka Bečelić

Sandra Dundjerski