Upis i prijemni ispiti

Upis i prijemni ispiti Baletska škola Novi Sad

UPIS I PRIJEMNI ISPITI

 
KORAK KA MAGIČNOM SVETU IGRE JE TVOJ PRVI KORAK U BALETSKOJ SALI
 

Pravo upisa u pripremne razrede imaju ućenici II i III razreda osnovne škole, a učenici IV i V razreda imaju pravo upisa u I razred osnovne baletske škole. Da bi se upisali u baletsku školu svi učenici moraju položiti prijemni ispit. Prijemni ispit za upis učenika u osnovnu baletsku školu organizuju se svake godine od sredine maja do sredine juna, svakog dana i u pre podnevnim i u posle podnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti školi na broj telefona 021-529225.

SREDNJA BALETSKA ŠKOLA

Za upis u srednju baletsku školu potrebna je završena osnovna baletska škola.
Oni kandidati koji nemaju završenu osnovnu baletsku školu polažu diferencijalne ispite.
Da bi mogli da pristupe pripremama i polaganju prjemnog ispita potrebno je da polože sledeće diferencijalne ispite:

Za odsek klasičan balet

1. Klasičan balet sa znanjem na nivou IV razreda
osnovne baletske škole
2. Istorijsko balske igre sa gradivom za IV razred
osnovne baletske škole
3. Solfeđo

Za odsek savremena igra

1. Klasičan balet sa znanjem na nivou IV razreda
osnovne baletske škole
2. Istorijsko balske igre sa gradivom za IV razred
osnovne baletske škole
3. Solfeđo

Za odsek narodna igra

1. Narodna igra (obavezni program)
2. Tradicionalno pevanje
3. Solfeđo

Sav potreban materijal za polaganje diferencijalnih ispita može se dobiti u sekretarijatu Baletske škole, kod referenta za učenička pitanja ili preuzeti sa sajta Baletske škole. Baletska škola u Novom Sadu svake godine organizuje polaganje diferencijalnih ispita u svojim prostorijama, a ispiti se organizuju pre prijemnih ispita. Ukoliko kandidati polože diferencijalne ispite stiču pravo da izadju na prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu.

Potrebna dokmenta za prijemni ispit

-popunjena prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se u sekretarijatu škole)

-svedočanstvo o završenoj osnovnoj baletskoj školi ili uverenje o položenom diferencijalnom ispitu

-uverenje  ili fotokopija svedočanstva iz osnovne škole o završena poslednja tri razreda

-izvod iz matične knjige rodjenih

-šifra učenika (dobija se u osnovnoj školi)

-lekarsko uverenje o ispunjenosti posebnih zdravstvenih uslova za upis

Prijemni ispiti za baletsku školu održavaju se svake godine početkom juna, a datume odredjuje Ministarstvo prosvete. Komisija koja vrednuje kandidate je petočlana i takodje odobrena od strane Ministarstva prosvete i Školske uprave za obrazovanje. Škola je u obavezi da organizuje pripreme za polaganje prijemnih ispita u trajanju od sedam dana za sva tri smera. Takodje napominjemo da se u školi organizuju svake godine i besplatne pripreme za prijemni ispit za smer narodna igra od marta meseca za sve zainteresovane kandidate. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 021-529225.