ALEKSANDAR – SAŠA NEŠKOV

Baletsku školu završio je u Baletskoj školi u Novom Sadu u klasi Vere Felle, a potom je postao član baleta Srpskog narodnog pozorišta. Njegova brilijantna tehnika i nedokučiva izražajnost na sceni ubrzo su ga odvele u svet. Postaje prvak baleta u Pečuju i gostujući igrač u Mađarskoj nacionalnoj operi u Budimpešti. 1996. postaje član Baleta Nacionalne opere Grčke, a 1998. njen prvak baleta. 2003. Ministarstvo kulture Grčke dodeljuje mu nagradu za najboljeg muškog igrača, a 2018. bio je laureat Nagrade „ Vip poziva“ Beogradskog festivala igre.
2018. bio je član žirija na Republičkom baletskom takmičenju u Novom Sadu.
Sećaćemo ga se po ljubaznosti, skromnosti, a nadasve kao impresivnog baletskog umetnika.
Baletska škola u Novom Sadu uvek se ponosila uspesima Aleksandra Neškova, a njegova igra zauvek će ostati u srcima svih nas.