Pripremna nastava | Baletska škola u Novom Sadu    Pripremna nastava za polaganje diferencijalnih ispita za upis na odsek narodne igre počela je u petak, 22. marta 2019. u prostorijama Baletske škole u Novom Sadu. Bliže informacije možete pročitati na sajtu škole INFO ili dobiti putem mejla ili telefona škole.