Nastavni kadar

Nastavni kadar Baletska škola Novi sad

NASTAVNI KADAR


 
Nastavnici igračkih i stručnih predmeta
 

Snežana Ađanski - nastavnik savremene igre u srednjoj školi

Sanja Vučković - nastavnik klasičnog baleta u srednjoj školii

Aleksandra Ketig - nastavnik savremene igre

Nebojša Burić - nastavnik tradicionalnog sviranja i korepetitor

Larisa Gajić - nastavnik klasičnog baleta

Milica Glišić - nastavnik solfedja u osnovnoj i srednjoj školi

Frosina Dimovska - nastavnik savremene igre 

Slaviša Djukić - nastavnik narodnih igara u srednjoj školi

Elizabeta Kurunci - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Boris Ladičorbić - nastavnik duetne igre u srednjoj školi

Jovana Lalić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dobrila Novkov - nastavnik klasičnog baleta u srednjoj školi

Biljana Njegovan - nastavnik klasičnog baleta u srednjoj školi

Snežana Panović - nastavnik primenjene gimnastike u osnovnoj školi

Miroslav Savić - nastavnik narodne igre u srednjoj školi

Ista Stepanov - nastavnik klasičnog baleta u srednjoj školi

Sanja Felbapov Stefanović - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Rade Tošić - nastavnik predmeta Igre XX-og veka

Mirjana Raić Tepić - nastavnik etnologije, etnomuzikologije i tradicionalnog pevanja

Marko Dubovac - nastavnik igračkih predmeta

Teodora Živković - nastavnik savremene igre

Dina Sokolović - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Marijana Penović - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Tamara Stančić - nastavnik savremene igre

Jelena Alempijević - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Vesna Ognjanov - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Andrea Kliford - nastavnik klasičnog baleta

Jugoslav Krajnov - nastavnik predmeta Gluma i vokal

Maja Stojanović - nastavnik savremene igre

Ingrida Vojvodić Crnomarković - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Ana Bujić - nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj školi

Dragana Karanović - nastavnik primenjene gimnastike 


 

 

 

 

 

Nastavnici  - korepetitori

 

Siniša Blanuša

Maša Davidović

Vladimir Živanović

Srđana Kolarov-Simin

Lidija Medić

Bojan Milinković

Marta Rodić

Tijana Selić

Konstandina Simić Ćirić

Božica Stanisavljević-Kravčenko

Mina Stanković

Aleksandra Travar

Dunja Huzjan

Desanka Bečelić

Sandra Dundjerski

Edit Kovač Ribar

Danica Mandić

Olivera Stojkov