Članovi Školskog odbora

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA BALETSKA ŠKOLA NOVI SAD

IMENA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA

 
Rodić Petar - predsednik Školskog odbora
Gajić Larisa - zamenica predsednika
 
Članovi i članice Školskog odbora :
 
Miroslav Savić - nastavnik narodne igre
Panović Snežana - nastavnik primenjene gimnastike
Jokanović Ljiljana - roditelj
Radujkov Maja - roditelj
Jelena Vušović - roditelj
Majkić Zoran - lokalna samouprava
Milić Roža - lokalna samouprava