Istorijat škole

Istorijat škole Baletska škola Novi Sad

ISTORIJAT ŠKOLE

 

1947. godine u okviru dramskog studija pri Vojvođanskom narodnom pozorištu, osniva se i baletski odsek, a 1948 i srednja Baletska škola u trajanju od 6 godina.
Osnovale su je i bile prve nastavnice u njoj Margarita Debeljak i Milena Popović-Čutuković.

                                 

Rad škole i nastavni planovi i danas rade po veoma sličnom sistemu. Orijentacija je bila klasičan balet i to na osnovama ruskog pedagoga A. Vaganove.
1950. godine škola se spaja sa Pozorišnom školom u Državnu pozorišnu školu u Novom Sadu( 30.12.1950.) sa dva odseka – dramski i baletski. Dužina školovanja se povećava sa 6 na 8.
1959. godine prestaje da postoji odsek za glumu, a 1964. škola menja ime u Pozorišna škola u Novom Sadu. Tek 1979. godine škola dobija današnji naziv Baletska škola u Novom Sadu.
Prva zgrada u kojoj se škola nalazila je, igrom slučaja i zgrada u kojoj se i danas nalazi. U međuvremenu se selila iz, tadašnje Jevrejske škole, 1950. u Katoličku portu u zgradu današnjeg Kulturnog centra. Potreba za većim prostorom zbog povećanog broja učenika iziskuje novu selidbu, ovoga puta u prostorije današnjeg Novosadskog pozorišta. Tu će ostati do 1984. kada se konačno seli u odgovarajući prostor preuređene i renovirane zgrade iz koje je krenula na svoj dugi put ka budućnosti.


        
    

Prvo istureno odeljenje osnovne baletske škole otvara se u Kikindi 2002. godine. U baletskoj školi 2003.  osniva se  odsek za savremenu igru, a godinu dana kasnije i odsek za narodnu igru.
U svojoj istoriji dugoj 70 godina škola je ovenčana brojnim nagradama i pohvalama.
1981. Muzička omladina Novog Sada dodeljuje diplomu Baletskoj školi za predano zalaganje i izvanredne rezultate postignute u radu muzičke i opšte kulture mladih.
Sanitetska srednja vojna škola odaje priznanje za dugogodišnju saradnju na kulturno-zabavnom planu.
1989. godine grad Novi Sad dodeljuje Oktobarsku nagradu Baletskoj školi za njen rad.
Diplome sa Jugoslovenskog baletskog takmičenja, osim onih koje učenici redovno osvajaju, škola dobija 1982.,1984.,1986. i 1988.godine.
Sa saveznih i republičkih takmičenja, kao i festivala muzičkih i baletskih škola Srbije, naši učenici redovno donose pregršt nagrada.
U periodu od 1976. do 2010. godine pedagozi i koreografi koji su sarađivali sa našom školom kao gosti su: Milica Jovanović,Robert Albertovič Kljavin, Vladimir Lebed, Mihail Lavrovski, Vladimir Šuvalov, Žan Pol Graver,Mihajlo Đurić, Džejms Amar, Vladimir Logunov, Živojin Novkov i Boris Tonin, a kao redovni profesori i Dragan Jerinkić, Aleksandra Ketig i Sanja Vučurević.
Direktori škole su bili: Margarita Debeljak, Boško Zeković, Marija Kordić, Vera Felle i Olga Malivuk.