Istaknuti učenici

Istaknuti učenici Baletske škole u Novom Sadu

ISTAKNUTI UČENICI

 
Tokom svih godina postojanja baletska škola je odnegovala generacije baletskih igrača, kao i budućih pedagoga, koreografa i baletskih kritičara. Mnogi od njih su postigli značajne uspehe i kod nas i u svetu.

Prve nastavnice u baletskoj školi bile su Margita Debeljak i Milena Popović-Čutuković koje su i utemeljile budućnost škole. One su u školi ostale sve do penzije, kada dolaze mlade nastavnice, njihove učenice, koje su u želji da svoje znanje stečeno u Baletskoj školi prošire i unaprede razvoj škole bile na usavršavanju u Lenjingradu (Sankt Petersburgu) u školi Vaganova: SvenkaVasiljev Savić (1967/68), Vera Felle (1967/68), Ljiljana Mišić (1969/70, takođe bila na stručnom usavršavanju u Americi za savremenu igru), Ksenija Dinjaški (1973/74 ) i Smilja Ilijć (1975/76). 
 
Kasnije njihov primer slede i generacije učenika koji su već imali igračku karijeru u Srpskom narodnom pozorištu, Dobrila Novkov (1976/77), Aleksandra Ketig (1983/85, u Holandiji nastavila usvršavanje u pedagoškom i igračkom radu na savremenoj igri), i Biljana Njegovan (1990/91), pa se postepeno uključuju u rad škole i posvećuju pedagoškom radu. Sada ima mlađih generacija koje su posećivale veliki broj radionica i kurseva za savremenu igru u Evropi i polako ulaze u školu.

Među njima su i Maja Grnja i Verica Kozarev, a posle završenih studija u Njujorku na Hanter koledžu i igračke karijere u savremenoj igri, i Snežana Ađanski. Tokom godina u školi su radili i drugi nastavnici školovani u Sankt Petersburgu : Sanja Vučković (1986.) i Ljiljana Urošević de Silva (1986/87).

Neki od učenika škole su se odmah opredeljivali za pedagoški rad (Mirjana Preradov, Savka Ivković, Vesna Jokanović), dok su drugi gradili igračku karijeru. Danas je sve više onih koji posle igračkog iskustva žele da se posvete radu sa decom. Tako Marina Dimovski završava Akademiju umetnosti u Novom Sadu (glumu) i nastavlja da radi u školi kao nastavanik baleta i glume, Sanja Vučurević posle igračke karijere i završenih studija na Filozofsom fakultetu prelazi u školu… Mnogi bivši učenici su se takođe školovali u Sankt Petersburgu, kako za igrače, tako i za pedagoge. Neki od njih su radili kao saradnici u školi (Radmila Nestorović koja je jedno vreme radila i za beogradsku baletsku školu „Lujo Davičo“, kao i Leonora Miler-Hristidis koja se specijalizovala u Moskvi). Mimo njih, mnogi igrači su dali veliki doprinos razvoju škole, kao što su Mira Matić-Milenković. koja je godinama predavala duetnu igru i Petar Jerant kao nastavnik folklora.
Od igrača koji su izašli iz Baletske škole i postigli veliki uspeh i kod nas i u svetu treba spomenuti Nikolu Petrova, Stevana Grebeldingera, Eriku Marjaš-Brzić, Miru Matić-Milenković, Helmuta Nedelka, Miroslavu Tapavica-Grujić, Biljanu Njegovan, Rastislava Vargu, Zlatka Panića, Aleksandra Antonijevića.
Pored toga mnogi su se odlučili da otvore privatne baletske studije za klasičan balet, džez i savremeni balet. Učenici iz studija Dobrile Novkov vanredno završavaju osnovnu baletsku školu pri Baletskoj školi, a tu su još Ksenija Dinjaški, Mira Ruškuc, Gordana Dean-Gačić, Vesna Šećerov, Nada Dražeta, Anđela Pavkov.

Baletskom kritikom i pisanjem o baletu se posebno ističe Svenka Savić, sa velikim brojem objavljenih knjiga i članaka o baletu. Knjige objavljuju i prevode Ljiljana Mišić, Aleksandra Ketig i GabrielaTeglaši-Velimirović, koja takođe piše i kritike, kao i Dobrila Novkov.

Koreografiji se posvećuju Stevan Grebeldinger, Nikola Petrov, Živojin Novkov, Dragan Jerinkić, Aleksandra Ketig, Gordana Dean-Gačić, Olivera Kovačević-Crnjanski (osnivač i umetnički rukovodilac Foruma za novi ples), a mnogi se oprobavaju u radu na koreografijama za dramske predstave.