Školovanje

Školovanje u Baleskoj školi u Novom Sadu

ŠKOLOVANJE

 

Uslovi za rad u Baletskoj školi u Novom Sadu svake godine postaju sve bolji za nesmetano odvijanje nastave i ostalih aktivnosti u školi.


Baletski podovi su postavljeni u svim baletskim salama i to je jedan od važnih uslova za nesmetano i dobro odvijanje nastave.


Audio-vizuelna i kompjuterska oprema doprinose lakšem i boljem prenošenju nastavnog sadržaja,a samim tim i usvajanja od strane učenika.


Nastavni planovi i programi su se minimalno menjali u skladu sa sistemom obrazovanja kod nas.

1972. godine se u baletsku školu uvode i opšteobrazovni predmeti.

Novi plan i program uveden je 1996. Po istom planu i programu se na smeru za klasičan balet i danas izvodi nastava.

2003. godine otvara se u okiru srednje baletske škole smer za savremenu igru, a godinu dana kasnije i za narodnu igru.

Baletska škola je obrazovna ustanova koja je veoma specifična po svojoj kadrovskoj strukturi. Podela nastavnika je na nastavnike igračkih predmeta i teorije igre, teorije muzike, nastavnike korepetitore i nastavnike opšteobrazovnih predmeta. Nastavnike igračkih predmeta možete pronaći kada odaberete kategoriju „školovanje“ i predmet u osnovnoj školi, tj. predmet traženog odseka za srednju školu. Od 2011. godine učenici kompletnu nastavu imaju u Baletskoj školi u Novom Sadu. 2015. godine učionica za informatiku opremljena je novim lap- topovima, a učionica za opšteobrazovnu nastavu novom interaktivnom tablom. Takodje se fundus baletskih kostima znatno obnovio od 2011. godine. I pored manjka prostora, škola je prijatno i potpuno opremljeno mesto usmereno kako bi učenici što bolje usvajali nova znanja i metodiku igračkih predmeta.