Pripremni razredi

Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad

PRIPREMNI RAZREDI

 

U Baletskoj školi deca su u pripremnim razredima podeljena u dve starosne grupe : mlađa grupa obuhvata decu od 7-9 godina (II i III razred osnovne škole),  a starija decu od 9 godina (III i IV razred osnovne škole). Mladje pripremno odeljenje pohadja nastavu klasičnog baleta dva puta nedeljno po 45 minuta, dok starije pripremno odeljenje ima nastavu klasičnog baleta tri puta nedeljno po sat vremena. Nastava se organizuje u večernjim satima i uglavnom počinje u 18:00 časova. Po završetku starijeg pripremnog razreda učenici stiču pravo da, ukoliko polože prijemni ispit, upišu prvi razred osnovne baletske škole u Novom Sadu.


Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad  Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad  Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad
 

Balet

 

U pripremnim razredima počinje se sa kreativnom igrom kao uvodom u početak izučavanja osnova klasičnog baleta. Balet u ovom uzrastu je ovladavanje baletskim formama i sticanje discipline potrebene za dalje školovanje. Postepeno se radi na razvoju i pripremi tela, kao i na podsticanju i negovanju umetničkih vrednosti.

Nastava se pohađa dva puta nedeljno po 45 minuta za mladju i tri puta po 1 sat za stariju grupu.

Prvenstveno se obraća pažnja na pravilno držanje koštano-mišićnog zastora i rade se osnovni baletski koraci koji su prilagođeni dečjem uzrastu. Pokret pruža radost deci i sa malo podsticaja oni postaju okretniji, stiču brzinu, razvija se koordinacija više uzastopnih pokreta, kreću se u određenim formacijama i stiču orijentaciju u prostoru. Širina baletske sale pruža deci slobodu nesmetanog kretanja, a socijalizacija je važan deo njihovog razvoja,
Pripremni razredi mogu da se pohadjaju samo jedanput, jednom mladja i jednom starija grupa.
Po završetku školske godine starije grupe pripremnog razreda učenici mogu da polažu prijemni ispit za upis u osnovnu baletsku školu.

 

Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad  Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad  Pripremni razredi Baletska škola Novi Sad