Osnovna baletska škola

Osnovna baletska škola Novi Sad

OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA

 

U toku četvorogodišnjeg školovanja u osnovnoj školi se uče osnove klasičnog baleta i osećaj za skladnost pokreta. Nastavni planovi i programi za klasičan balet u osnovnoj baletskoj školi odobreni su od strane Ministarstva prosvete i baziraju se na metodici Lenjigradske baletske škole i metodike klasičnog baleta Aripine Vaganove. Da bi se upisali u osnovnu baletsku školu učenici moraju položiti prijemni ispit. 


Slušanjem odabranih dela klasične muzičke literature, deca razvijaju sluh i način prepoznavanja umetničkih vrednosti u muzici.


Učenici koji završe četiri godine niže baletske škole, dobijaju diplomu o završenoj osnovnoj baletskoj školi. Sa njom imaju pravo upisa u srednju baletsku školu, na bilo koji od tri smera.

Predmeti:


Osnovna baletska škola Novi Sad  Osnovna baletska škola Novi Sad  Osnovna baletska škola Novi Sad
 
 
 
 
Osnovna baletska škola Novi Sad  Osnovna baletska škola Novi Sad  Osnovna baletska škola Novi Sad