Klasičan balet

Klasičan balet - Baletska škola Novi Sad

KLASIČAN BALET

 

Cilj predmeta je da osposobi učenike da svladaju osnove klasičnog baleta sa razvijenom sposobnošću za grupnu i individualnu igru, kao i psihofizička priprema za nastupe i prijemne ispite za srednju školu.

Zadaci su:
- usvajanje potrebnih znanja iz oblasti klasičnog baleta- usvajanje svih elemenata igre, koraka, skokova, okreta, kao i rad na vrhovima prstiju (u špic patikama)
- razvijanje tehnike izvođenja, izražajnosti, koordinacije pokreta, snage i izdržljivosti
- razvijanje mogućnosti za umetnički doživljaj 
- sticanje umeća u izvođenju svih vidova grupne i solo igre kroz različite koreografije baletskog repertoara
- da se postepeno razvija individualnost učenika u okviru zadatih koreografija

Nastavnici:
Nada Dražeta
Larisa Gajić
Romana Subotić
Jovana Lalić
Dina Sokolović
Marijana Penović