Primenjena gimnastika

Primenjena gimnastika Baletska škola Novi sad

Primenjena gimnastika

Osnovni ciljevi predmeta gimnastike su da:

- omogući kompleksan uticaj na biološko-zdravstvene potrebe učenika određenog uzrasta i obezbedi kompenzaciju efekata osnovne discipline u školovanju  igrača klasičnog baleta savremene igre
- komplementarnim formama kretanja utiče na dostizanje pravovremenih promena na nivou onih antropomotoričkih sposobnosti koje su potrebne za realizaciju programa klasičnog baleta i savremene igre
Ostvarivanje postavljenih ciljeva predmeta Primenjena gimnastika postiže se kroz rešavanje zdataka usmerenih na:
- podsticanje rasta i razvoja, u skladu sa karakteristikama senzitivnih faza u razvoju dečjeg organizma, sa posebnim akcentom na postizanje pozitivnog uticaja telesnog vežbanja na status i status stopala
- izgrađivanje motoričkih svojstava i tehničkih karakteristika pokreta i kretanja u skladu sa potrebama baletskih igrača
. usavršavanje specifičnih osnova za postizanje višeg nivoa tehnike klasičnog baleta i savremene igre
- definisanje modernih morfofunkcionalnih i motoričkih karakteristika i utvrđivanje dijagnostičko-prognostičkih normativa za valorizaciju stanja razvijenosti i tendenciju razvoja dece u baletskoj školi

Nastavnici:
Snežana Panović