Predmet klasičan balet

Predmet klasičan balet Baletska škola u Novom Sadu

Klasičan balet

 
Cilj predmeta je da formira igrača klasičnog baleta sa razvijenom sposobnošću za grupnu i individualnu igru, kao i psihofizička priprema za scensko baletsko izvođenje.
Zadaci su:
- usvajanje potrebnih znanja iz oblasti klasičnog baleta- usvajanje svih elemenata igre, koraka, skokova, okreta, kao i rad na vrhovima prstiju (u špic patikama)
- razvijanje tehnike izvođenja, izražajnosti, koordinacije pokreta, snage i izdržljivosti
- razvijanje mogućnosti za umetnički doživljaj i sopstveni izraz doživljenosti
- sticanje umeća u izvođenju svih vidova grupne i solo igre kroz različite koreografije baletskog repertoara
- da se razvije individualnost učenika i formira profesionalni baletski umetnik
 
 
Nastavnici:
Biljana Njegovan
Dobrila Novkov
Sanja Todorić Vučković
Ista Stepanov