Predmet savremena igra

Predmet savremena igra Baletska škola u Novom Sadu

Savremena igra

 
Cilj je osposobljavanje baletskih igrača za uspešno izvođenje savremene igre.
 
Zadaci su:
- upoznavanje učenika sa dostignućima u oblasti savremene igre
- savladavanje osnovnih elemenata i igračkih tehnika
- rad na razvijanju učenikovih predispozicija
- podsticanje na istraživanje i iznalaženje novih načina izražavanja
- negovanje kreativnosti u doživljaju i interpretaciji
 
 
Nastavnici:
Aleksandra Ketig
Snežana Ađanski
Teodora Živković
Tamara Stančić
Frosina Dimovska