Predmet istorija igre

Predmet istorija igre Baletska škola Novi Sad

Istorija igre

Cilj i zadaci

Predmet Istorija igre je značajan za buduće umetnike baleta i igre, jer se izučavanjem istorijskih promena u igri dolazi do suštinskih znanja iz ove oblasti. 
 
Obrazovanjem se podiže opšti nivo kulture učenika i njihovo znanje vezano za nastanak i evoluciju igre i posebno umetničke igre. 
 
Osnovni zadatak predmeta je da spoji teorijsko i praktično znanje iz oblasti baleta i igre i time omogući  dublje i bogatije poznavanje materije kao osnov za dalje stvaralaštvo.

Izučava se: 
-    Igra u svom nastanku kao u ontološkom delu čovekovog bića
-    Igra kao neodvojiv deo socijalnih i političkih promena u društvu
-    Istorijski razvoj igre i estetske razlike
-    Nastanak  klasičnog baleta kao tadašnje vrhunske estetike igre
-    Oformljavanje i nastanak baleta u našoj zemlji, kao  kulturne baštine
 
Nastavnici:
Snežana Ađanski