Predmet repertoar klasičnog baleta

Predmet repertoar klasičnog baleta srednja Baletska škola Novi Sad

Repertoar klasičnog baleta

Cilj je formiranje igrača klasičnog baleta sa razvijenom sposobnošću za saradnju i individualnim izrazom.
 
Zadaci su:
- upoznavanje, razumevanje i analiza zadatih baletskih predstava
- sinteza elemenata klasičnog baleta u zadatu celinu
- usavršavanje baletske tehnike uz poštovanje koreografskih zahteva
- primena stečenih znanja, umeća i stila pri izvođenju konkretnih varijacija i      grupnih igara iz predviđenih baleta
- razvijanje i negovanje kreativnosti i saradničkog duha budućeg baletskog umetnika
 
Nastavnici:
Biljana Njegovan
Dobrila Novkov
Sanja Todorić Vučković
Ista Stepanov