Predmet repertoar savremene igre

Predmet repertoar savremene igre srednja Baletska škola Novi Sad

Repertoar savremene igre

Cilj je upoznavanje učenika savremene igre sa stilovima raznih koreografa, kao i razvijanje individualnosti učenika.

Zadaci su :
-upoznavanje, usvajanje i analiza različitih stilova savremene igre
- sinteza elelmenata savremene igre u zadatu celinu
- usavršavanje igraćke tehnike uz poštovanje koreografskih zahteva
- razvijanje i negovanje kreativnosti i stvaralačkog duha budućeg umetnika
 
Nastavnici:
Snežana Ađanski
Teodora Živković
Frosina Dimovska
Tamara Stančić