Predmet moderna podrška

Predmet moderna podrška srednja Baletska škola Novi Sad

Moderna podrška

 
Cilj je sticanje veštine funkcionisanja u paru ili grupi kako bi se formirala uspešna moderna podrška.

Zadaci su:

- savlađivanje kontrole sopstvenog tela i energije
- razvijanje "čula" koje registruje partnerove kretnje
- uspostavljanje sklada u zajedničkoj kretnji dva ili više tela
- negovanje kreativnosti i inventivnosti u zajedničkoj igri

Nastavnici:
Aleksandra Ketig