Predmet narodna igra

Predmet narodna igra srednja baletska škola Novi Sad

Narodna igra

 
CILJ I ZADACI

Osposobljavanje učenika da stečena znanja primene umesnim izvodjenjem narodnih igara sa tla Srbije i Crne Gore, uz unapredjivanje interpretacije u skladu sa sopstvenim mogućnostima.

Zadaci:
-    upoznavanje i razumevanje istorijskih, ekonomskih i političkih uslova u kojima su nastajale narodne igre i običaji;
-    uvidjanje specifičnosti igara naroda na tlu Srbije i Crne Gore;
-    usvajanje osnovnih elemenata i tehika igre narodnih igara;
-    razvijanje sklada izmedju stavova i ponašanja usmerenih na očuvanje naše kulturne baštine;
-    razvijanje sposobnosti za brzo prilagodjavanje zahtevima igre i diferenciranje stilova koji oličavaju raznorodne karaktere narodnih igara;
-    rad na sticanju veštine igranja narodnih igara adekvatnim interpretacijama, izgradnji stila i stilske nadgradnje


Nastavnici:
Miroslav Savić
Slaviša Đukić