Predmet klasičan balet

Predmet klasičan balet srednja Baletska škola u Novom Sadu

Klasičan balet

 
Cilj predmeta je formiranje igrača sa razvijenom sposobnošću za uklapanje u folklorne ansamble, kao i, u zavisnosti od individualnih sposobnosti, ansamble koji se bave drugom vrstom umetničke igre.

Zadaci su :
- usvajanje elemenata klasičnog baleta
- razvijanje snage mišića
- koordinacija pokreta
- umetnički izraz

Nastavnici:
Elizabeta Kurunci
Marina Dimovski