Predmet savremena igra

Predmet savremena igra srednja Baletska škola Novi Sad

Savremena igra

Cilj je osposobljavanje učenika da znanja o pravcima i tehnikama primene pri interpretaciji savremene igre.

Zadaci su : 
- razvijanje sposobnosti shvatanja i izvođenja raznih elemenata savremene igre kroz manje i veće varijacije
- razvijanje osetljivosti za doživljavanje savremene, ozbiljne i džez muzike
- osposobljavanje učenika za otkrivanje suštine igre i njeno izražavanje sobom kao instrumentom
- rad na razvijanju kreativnosti učenika pri interpretaciji savremene igre

Nastavnici:
Sara Tošić
Snežana Ađanski