Predmet gluma i vokal

Predmet gluma i vokal srednja Baletska škola u Novom Sadu

Gluma i vokal

 
CILJ I ZADACI

Osposobljavanje za interpretaciju lika u repertoaru narodnih igara u muzičko-scenskim oblicima.
 
Nastavnici:
Jugoslav Krajnov