Predmet solfeđo sa teorijom muzike

Predmet solfeđo srednja Baletska škola Novi Sad

Solfeđo sa teorijom muzike

 
Cilj i zadaci su :

- razvijanje slušnih i ritmičkih sposobnosti
- upotpunjavanje vokalnih tehnika koje se razvijaju kroz predmet tradicionalno pevanje
- priprema vokalnog organa za tradicionalno pevanje
 
Nastavnici:
Milica Glišić