Dobrila Novkov

Dobrila Novkov srednja baletska škola Novi Sad

Dobrila Novkov

Dobrila Novkov

 

(1947, Novi Sad), diplomirala 1966. u klasi Lj. Mišić. Iste godine stupa u ansambl SNP-a najpre kao član, zatim solistkinja od 1971. Aktivno se bavi igrom do 1986., zatim vrši dužnost pedagoga repetitora do 1989. U sezoni 1988/89. je vršilac dužnosti direktora ansambla. U školskoj 1972/73 se usavršava u Lenjingradskoj baletskoj školi im. Vaganovea. Igrala je solističke uloge: "Žizela" (Pas de deux), "Licidersko srce" (Devojka), "Noć na pruzi","Crvenkapa" (Crvenkapa), "Cezar" (Popea), "Kopelija" (Svanilda), "Stamena"(Vaska), "Teuta" (Srna), " Priča sa zapadne strane " (Anita) "Pipi duga čarapa" (Ani), "Ljubav je ljubav" (Služavka), "Labudovo jezero" (Pas de deux), "Silfide" (Vals), "Rajmonda" (Klemans), "Vragolanka" (Kolet), "Don kihot" (Draida i Mercedes), "Balada o mesecu lutalici" (Vetar). Učestvovala u solističkim baletskim numerama opere i operete.
Predaje u Baletskoj školi gde je izvela nekoliko generacija igrača i u svom privatnom studiju "La Sylphide".