Aleksandra Ketig

Aleksandra Ketig srednja baletska škola Novi Sad

Aleksandra Ketig

Aleksandra Ketig

 

Koreograf Aleksandra (Sanja) Ketig je svoje školovanje, igračku karijeru, istraživanja u koreografiji i plesu, kao i pedagoški rad započela i najvećim delom ostvarila u Novom Sadu. Od 1978. - 1993. član ansambla i solista baleta Srpskog narodnog pozorišta.Usavršavala se u Parizu (L` Ecole de dance Paris) i St. Petersburgu (LAHU im. A. J. Vaganove), da bi u Holandiji nastavila svoje baletsko traganje. Sarađivala je sa mnogim koreografima (V. Bokadoro, V. Kostić, I. Otrin, S. Pervan, N. Kokotović, M. Bogaert, M. D`Herripon), pedagozima (S. Pieretti, R. Kljavin, N. Jananis S. Pirogova, M. Eekels), likovnim i muzičkim umetnicima (Violeta i Vlada Labat, D. Gucunski, Z. Mulić, M. Subotić i Ž. Avdalević) i ostvarila niz uspešnih projekata. Predavala je u baletskim školma u Novom Sadu, Wassenaar-u, Nijmegen-u, Soest-u, konzervatorijumu u Den Haag-u, akademiji u Arnhem-u. Držala je brojne igračke radionice u Gronigen-u, Rhenen-u, Nijmegen-u, Den Bosch-u. Prevodila je i pisala članke o baletu (?Podrška u duetnoj igri? N. N. Serebrenikova). Danas, ponovo živi u Novom Sadu, radi u Baletskoj školi na odseku za savremeni ples i zauzima se za afirmaciju mladih igrača i novog izraza na sceni.