Kućni red

Kučni red -pravila ponašanja u baletskoj školi

PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI


Izvodi

Poštovanjem pravila ponašanja u Školi obezbeđuje se nesmetan rad, pojačana bezbednost učenika i očuvanje školske imovine, čime se podiže opšta i radna disciplina, povećava uspeh učenika i ugled Škole.


Ponašanje i odnosi učenika, zaposlenih i roditelja zasnivajuu se na njihovom međusobnom razumevanju i uvažavanju.


U Školi su zabranjene aktivnosti kojima se vrši diskriminacija po bilo kom osnovu, kao i stranačko organizovanje.


U Školi nije dozvoljeno delovanje sekti.


Učenici, zaposleni, roditelji učenika i druga lica dužni su da se ponašaju pre svega i na način i u skladu sa Pravilnikom o merama za sprovođenje zaštite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje oragnizuje Škola, kao i da se staraju o sprovođenju tih mera.
Prava učenika ostvaruju se u skladu sa Zakonom i Statutom Škole, a Škola je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje.


Ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno, učenik množe zatražiti zaštitu tog prava od direktora škole, kao i pomoć odeljenskog starešine, padagoga, odnosno psihologa škole.


Učenik je dužan da čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižcu, svedeočanstvo i druge javne isprave koje izdaje Škola.


Učenik je dužan da roditelju, odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu u koju odeljenski starešina unosi razna obaveštenja, uspeh, eventualno izrečenu vaspitno-disciplinsku meru i drugo.


Učenik ne sma da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje Škola izdaje.


Učenik koji se neprimereno grubo , agresivno sl. ponaša prema učenicima, zaposlenima i trećim licima podleže disciplinskoj odgovornosti u skladu sa Zakonom, Statutom Škole i drugim opštim aktima Škole.


Učenici, roditelji učenika i treća lica u zbornicu i druge službene prostorije Škole ulaze samo po odobrenju dežurnog nastavnika, odnosno službenog lica.
Odnosi među učenicima zasnivaju se na principima iskrenog drugarstva, međusobnog poštovanja i kulturnog ophođenja.


Učenici su odgovirni za svoje ponašanje prema drugim učenicima, roditeljima, nastavnicima i drugim zaposlenim ili na drugi način angažovanim licima u Školi.


Učenici su obavezni da uredno pohađaju časove dopunske i dodatne nastave u koje su, prema individualnim potrebama, uključeni, kai sve probe za oncertnu i javnu delatnost škole.


Celokupan tekst Pravilnika može se pročitati na oglasnoj tabli škole.


Od ove školske godine usvojen je i „Kodeks ponašanja“ čiji će se tekst nalaziti uramljen na zidu svake učionice.