Javni nastupi

Javni nastupi baletska škola Novi Sad

JAVNI NASTUPI

Javni nastupi naših učenika su sastavni i neophodni deo obrazovno-vaspitnog procesa, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Oni daju mogućnost učenicima da javno prikažu stečeno znanje i predstavljaju veoma složen zadatak za svakog učenika.
Nezaobilazni deo nastupa su prosmotre koje se redovno organizuju u školi tokom prvog i drugog polugodišta i imaju za cilj, između ostalog, odabir numera za javne nastupe. 
Javni časovi na veoma lep način mogu da pokažu napredak naših učenika i doprinose širenju baletske kulture.Koncerti, godišnji za sve učenike škole ili pojedinačni prema odsecima u srednjoj školi, pokazuju sveukupan rad Baletske škole i utiču na kulturni život Novog Sada. 

Naši učenici učestvuju na festivalima baletskih škola u organizaciji Zajednice muzičkih i baletskih škola i, u skladu sa mogućnostima, na međunarodnom baletskom takmičenju "Tancolimp" u Berlinu. 

U cilju profesionalnog razvoja i napretka naši učenici su angažovani u predstavama baleta Srpskog narodnog pozorišta.

Primećeno je i učešće naših učenika u manifestacijama koje se organizuju u Novom Sadu, kao što su "Zmajeve dečje igre", snimanje emisija za Televiziju Vojvodina, saradnja sa osnovnim školama u vidu organizacije "Otvorenih vrata", učešće na Sajmu obrazovanja i sl.