Spisak zaposlenih

SPISAK ZAPOSLENIH LICA U BALETSKOJ ŠKOLI U NOVOM SADU - školska 2019/2020. godina

1.

ВУЧУРЕВИЋ САЊА

директор школе

2.

ИВКОВИЋ ЗДЕНКА

стручни сарадник, помоћник директора

3.

ПАНТИЋ СНЕЖАНА

стручни сарадник, педагог

НАСТАВНИЦИ И КОРЕПЕТИТОРИ

1.

АЂАНСКИ СНЕЖАНА

Наставник играчких предмета - предмет Савремена игра и Репертоар савремене игре
Наставник предметне наставе – предмет Историја игре

2.

АНЂЕЛИЋ ЖЕЉКА

Наставник предметне наставе – предмет Енглески језик

3.

АЛЕМПИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

Наставник играчких предмета - предмет Класичан балет

4. 

БЕЧЕЛИЋ ДЕСАНКА

Корепетитор

5.

БЛАНУША СИНИША

Корепетитор

6.

БУРИЋ НЕБОЈША

Наставник предметне наставе – предмет Традиционално свирање

Корепетитор

7.

ВИГЊЕВИЋ ВЕСНА

Наставник предметне наставе – предмет Социологија и предмет Грађанско васпитање

8.

ВУЧКОВИЋ САЊА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет, предмет Репертоар класичног балета и предмет Сценско-народне игре

9.

ГАЈИЋ ЛАРИСА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

10.

ГЛИШИЋ МИЛИЦА

Наставник предметне наставе – предмет Солфеђо и предмет Солфеђо са теоријом музике и Корепетитор

11.

ДАВИДОВИЋ МАША

Корепетитор

12.

ДИМОВСКА ФРОСИНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет, предмет Савремена игра, предмет Репертоар савремене игре и предмет Модерна подршка

13.

ДУНЂЕРСКИ САНДРА

Корепетитор

14.

ЂУКИЋ СЛАВИША

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Народна игра 

Наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи – предмет Основи кореографије

15.

ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР

Корепетитор

16.

ЖИВАНЧЕВИЋ НАТАША

Наставник предметне наставе – предмет Филозофија

17.

ЖИВКОВИЋ ТЕОДОРА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Савремена игра и предмет Репертоар Савремене игре

18.

ИЛИЋ МИРА

Наставник предметне наставе – предмет Рачунарство и информатика

19.

КЕТИГ АЛЕКСАНДРА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет, предмет Сценско-народне игре

20.

КОВАЧ РИБАР ЕДИТ

Корепетитор

21.

КОЛАРОВ СИМИН СРЂАНА

Корепетитор

22.

КУРУНЦИ ЕЛИЗАБЕТА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

23.

ЛАЛИЋ ЈОВАНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

24.

ЛИЛИЋ БЕАРА МИЛЕНА

Наставник предметне наставе – предмет Француски језик

25.

ЉУБИЋ МАЈА

Наставник предметне наставе – предмет Српски језик и књижевност

26.

МАРКОВИЋ САНЕЛА

Наставник предметне наставе – предмет Психологија

27.

МАРКОВИЋ ИВАН 

Корепетитор

28.

МАРТИЋ МИЛЕНКО

Корепетитор

29.

МАТИЋ ГАБРИЈЕЛА

Наставник предметне наставе – предмет Верска настава

30.

МЕДИЋ ЛИДИЈА

Корепетитор

31.

НОВКОВ ДОБРИЛА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет, предмет Репертоар класичног балета и предмет Историјско-балске игре

32.

ЊЕГОВАН БИЉАНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет и предмет Репертоар класичног балета

33.

ОГЊАНОВ ВЕСНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

34.

ПАНОВИЋ СНЕЖАНА

Наставник предметне наставе – предмет Примењена гимнастика

35.

ПЕНОВИЋ МАРИЈАНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

36.

ПОПОВ ИРЕНА

Наставник предметне наставе – предмет Историја са историјом културе и цивилизације

37.

РАИЋ ТЕПИЋ МИРЈАНА

Наставник предметне наставе – предмет Етномузикологија, предмет Традиционално певање и предмет Етнологија и

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Народна игра

38.

РОДИЋ МАРТА

Корепетитор

39.

САВИЋ МИРОСЛАВ

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Народна игра, предмет Репертоар народне игре и предмет Сценско-народне игре

40.

СИМИЋ ЋИРИЋ КОНСТАНДИНА

Корепетитор

41.

СОКОЛОВИЋ ДИНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

42.

СТАНИСАВЉЕВИЋ КРАВЧЕНКО БОЖИЦА

Корепетитор

43.

СТАНКОВИЋ МИНА

Корепетитор

44.

СТАНЧИЋ ТАМАРА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Савремена игра и предмет Репертоар савремене игре

45.

СТЕПАНОВ  ИСТА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет, предмет Репертоар класичног балета и предмет Сценско-народне игре

46.

ТРАВАР АЛЕКСАНДРА

Корепетитор

47.

ФЕЈСА АНАМАРИЈА

Наставник предметне наставе – предмет Биологија

48.

ФЕЛБАПОВ СТЕФАНОВИЋ САЊА

Наставник играчких предмета - предмет Класичан балет

49.

ХУЗЈАН ДУЊА

Корепетитор

50.

МОМИРОВ БРАНИСЛАВ

Наставник предметне наставе - предмет Верска настава

АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1.

БЕНДИЋ ВЕЛА

спремачица

2.

БЛАЖЕВИЋ МАТИЈА

штимер музичких инструмената (клавирштимер)

3.

ВАСИЉЕВИЋ СВЕТЛАНА

спремачица

4.

КЛИСАРИЋ ВЕСНА

дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове (шеф рачуноводства)

5.

МАЛЕШЕВИЋ ЈЕЛИЦА

кројач (гардеробер – кројач)

6.

МАРИЈАНАЦ БРАНЕ

домар/мајстор одржавања

7.

МАРИЈАНАЦ МИРЈАНА

спремачица

8.

МАТИЋ ТАЊА

референт за правне, кадровске и административне послове

стручни сарадник – нототекар/медијатекар

9.

МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДЕНКА

спремачица

10.

ПЕТРИЧЕВИЋ МЕЦИНГ АДРИЈАНА

спремачица

11.

ТИНТОР ГРОЗДАНА

секретар

НАСТАВНИЦИ И КОРЕПЕТИТОРИ У КИКИНДИ

1.

БУЈИЋ АНА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет у издвојеном одељењу у Кикинди

2.

БАНИЋ ЈЕЛЕНА

Наставник предметне наставе – предмет Примењена гимнастика у издвојеном одељењу у Кикинди

3.

ВОЈВОДИЋ ЦРНОМАРКОВИЋ ИНГРИДА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет  и предмет Историјско-балске игре у издвојеном  одељењу у Кикинди

4.

МАНДИЋ ДАНИЦА

Наставник предметне наставе – предмет Солфеђо

Корепетитор у издвојеном одељењу у Кикинди

5.

СТОЈКОВ ОЛИВЕРА

Корепетитор у издвојеном одељењу у Кикинди

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ

1.

КЛИФОРД АНДРЕЈА 

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Класичан балет

2.

КРАЈНОВ ЈУГОСЛАВ

Наставник предметне наставе – предмет Глума и вокал

3.

ТОШИЋ РАДЕ

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Игре XX века (плесови)

4.

ЛАДИЧОРБИЋ БОРИС

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Дуетна игра

5.

РАДНОВ БОЈАН

Помоћни наставник (асистент) - предмет Дуетна игра и предмет Модерна подршка

6.

МИЛАН ИВАН

Помоћни наставник (асистент) - предмет Дуетна игра и предмет Модерна подршка

7.

СТОЈАНОВИЋ МАЈА

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Савремена игра

8.

ДУБОВАЦ МАРКО

Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет Сценско-народне игре,

наставник уметничких и стручних предмета – предмет Основи кореографије

9.

ТРИФУНОВИЋ ЗОРАН

Помоћни наставник(асистент) - предмет Дуетна игра и предмет Модерна подршка