Stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje nastavnika tokom školske 2019/2020. godine

Još jedan akreditovan seminar " Kako do kvalitetnog učenja" prošao je u pravoj prazničnoj i radnoj atmosferi. Cilj seminara je bio da se unaprede kompetencije prosvetnih radnika za planiranje i praćenje rezultata učenja kako bi se poboljšao kvalitet procesa učenja. Na seminaru koji je održan 28.decembra 2019. godine bilo je dvadesetak nastavnika.

       

     


  
_____________________________________________________
Nastavnici su se stručno usavršavali i pred doček Nove godine. 
U novogodišnjem ali i radnom raspoloženju prisustvovali su 27. decembra 2019. godine akreditovanom seminaru "Važnost kriterijuma i samoprocenjivanja za proces učenja". Na seminaru su osposobljeni da primenjuju različite aktivnosti i metode procenjivanja ali i da nauče učenike kako da procenjuju sami sebe i ostale učenike u odeljenju.


      
      

________________________________________________________
Akreditovanom seminaru "Vodič za prepoznavanje i upravljanjeme emocijama" koji je održan 9.novembra 2019. godine prisustvovalo je dvadeset troje nastavnika naše škole. Osnovna tema seminara je bila povećanje nivoa samopoštovanja i ljubavi prema sebi i drugima i uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja.

Seminar "Životne situacije i stresovi - strategije za suočavanje i prevladavanje" održan je 10. novembra 2019. godine. Opšti cilj ove obuke je bio prevencija konflikata kroz unapređivanje komunikacije i razvijanje strategija za prevazilaženje stresa. Zainteresovanost i motivisanost za sticanje novih znanja su bili prisutni kod svih učesnika seminara.

________________________________________________________

Stručno usavršavanje nastavnika tokom školske 2018/2019. godine
Nastavnici ponovo u klupama...

U okviru stručnog usavršavanja, nastavnici Baletske škole u Novom Sadu
su 24. marta 2019.godine prisustvovali seminaru "Iskoristi čas". Ciljevi ovog seminara bili su da nastavnici  saznaju kako da najbolje iskoriste čas i kako da podignu kvalitet realizacije časa u skladu sa standardima nastave i učenja. Priprema za čas i njena izrada u skladu sa standardima nastave i učenja bili su centralna tema seminara.

                   I nastavnici uče...

U okviru stručnog usavršavanja, nastavnici Baletske škole u Novom Sadu su 10. februara 2019.godine prisustvovali seminaru "Asertivnom komunikacijom do uspeha". Ciljevi seminara su bili osposobljavanje nastavnika za primenu asertivne komunikacije u radu sa učenicima, roditeljima i kolegama, razvijanje sposobnosti za konstruktivno rešavanje konflikata, jačanje tolerancije i razvijanje veštine uspešne komunikacije.

                     
________________________________________________________________________