Stručno usavršavanje nastavnika

Nastavnici ponovo u klupama...

U okviru stručnog usavršavanja, nastavnici Baletske škole u Novom Sadu
su 24. marta 2019.godine prisustvovali seminaru "Iskoristi čas". Ciljevi ovog seminara bili su da nastavnici  saznaju kako da najbolje iskoriste čas i kako da podignu kvalitet realizacije časa u skladu sa standardima nastave i učenja. Priprema za čas i njena izrada u skladu sa standardima nastave i učenja bili su centralna tema seminara.

                       
I nastavnici uče...

U okviru stručnog usavršavanja, nastavnici Baletske škole u Novom Sadu su 10. februara 2019.godine prisustvovali seminaru "Asertivnom komunikacijom do uspeha". Ciljevi seminara su bili osposobljavanje nastavnika za primenu asertivne komunikacije u radu sa učenicima, roditeljima i kolegama, razvijanje sposobnosti za konstruktivno rešavanje konflikata, jačanje tolerancije i razvijanje veštine uspešne komunikacije.