Nova zgrada Baletske škole

NOVA ZGRADA BALETSKE ŠKOLE U NOVOM SADU

Očekuje se da ćemo se tokom školske 2019/2020.  godine useliti u
novu Muzičku i Baletsku školu sa dve koncertne dvorane.  Nova, najmodernija škola sa svim sadržajima i kapacitetom koji zadovoljava potrebe ove dve škole, projektovana je za buduće generacije i savremenu nastavu.

Pogledajte kako će izgledati nova muzičko-baletska škola u Novom Sadu.