Raspored kontrolnih i pismenih zadataka školska 2018/2019.godina

RASPORED KONTROLNIH I PISMENIH ZADATAKA
drugo polugodište školske 2018/2019. godine

ISTORIJA SA ISTORIJOM KULTURE I CIVILIZACIJE

Prvi razred: 4. april 2019.

Drugi razred: 7. maj 2019.

Treći razred: 9. maj 2019.

Četvrti razred: 11. april 2019.

PSIHOLOGIJA

Treći razred: 18.mart 2019.

BIOLOGIJA

Prvi razred: 25. februar 2019. i 13. maj 2019.

ENGLESKI JEZIK

Prvi razred: kontroni zadaci: druga nedelja februara, treća nedelja marta, četvrta nedelja aprila

                    pismeni zadatak: treća nedelja maja

Drugi razred: kontroni zadaci: treća nedelja februara, treća nedelja marta, druga nedelja aprila

                    pismeni zadatak: treća nedelja maja

Treći razred: kontroni zadaci: druga nedelja februara, treća nedelja marta, četvrta nedelja aprila

                    pismeni zadatak: treća nedelja maja

Četvrti razred:kontroni zadaci: druga nedelja februara, četvrta nedelja marta,

pismeni zadatak: prva nedelja maja

FRANCUSKI JEZIK

Prvi razred: kontroni zadaci: 24.mart 2019.

                    pismeni zadatak: prva nedelja juna

Drugi razred: kontroni zadaci: 9. april 2019.

                    pismeni zadatak: četvrta nedelja maja

Treći razred: kontroni zadaci: 14. maj 2019.

                    pismeni zadatak: četvrta nedelja maja

Četvrti razred:kontroni zadaci: 18. april 2019.

                     pismeni zadatak: prva nedelja maja

 SRPSKI JEZIK

Prvi razred: kontroni zadaci: 6. mart 2019., 29. maj 2019.

                    pismeni zadatak: 14.mart 2019., 23. maj 2019.

Drugi razred: kontroni zadaci: 6. mart 2019., 29. maj 2019.

                    pismeni zadatak: 27. mart 2019., 23. maj 2019.

Treći razred: kontroni zadaci: 4. mart 2019., 27. maj 2019.

                    pismeni zadatak: 20. mart 2019., 21. maj 2019.

Četvrti razred:kontroni zadaci: 15. maj 2019.

                     pismeni zadatak: 18. mart 2019., 6. maj 2019.

ISTORIJA IGRE

Treći razred: kontrolni zadatak: druga nedelja maja