Predmet etnomuzikologija

ETNOMUZIKOLOGIJA

Cilj i zadaci nastavnog predmeta etnomuzikologija:

  • Upoznavanje učenika sa razvojem etnomuzikologije
  • Razvijanje sposobnosti za pravilnom upotrebom termina folklor, muzički folklor, etnomuzikologija
  • Razvijanje sposobnosti za razlikovanje zvučnih karakteristika vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne tradicionalne muzike
  • Razvijanje sposobnosti za razlikovanje i uočavanje karakteristika srpske tradicionalne muzike kao i karakteristike muzike ostalih Balkanskih naroda

Nastavnik:

Mirjana Raić