Koncert u Rumi, februar 2019.

KONCERT U RUMI, februar 2019. godine

Koncert u Kulturnom centru u Rumi održan je 13. februara 2019.godine posle malog zakašnjenja zbog lošeg vremena u decembru 2018. godine i raspusta koji je sledio u januaru. 
Ponovo smo dokazali da je igra univerzalni jezik, i ponovo smo bili ambasadori baletske umetnosti. 

Koncert u Rumi