Saradnja dve umetničke škole


SARADNJA BALETSKE ŠKOLE U NOVOM SADU I ŠKOLE ZA DIZAJN "BOGDAN ŠUPUT" NOVI SAD


Saradnja učenika srednje baletske škole, Odsek savremena igra i učenika Škole za dizajn “Bogdan Šuput”.

Autor fotografija - Emil Šentaler, učenik škole za dizajn “Bogdan Šuput”.

SARADNJA