Kalendar upisa u prvi razred srednje baletske škole

КАЛЕНДАР УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
                                      за школску 2019/2020. годину

Потребна документа за пријављивање испита: - попуњена пријава која се добија у школи
- лекарско уверење донети до почетка полагања пријемног испита

10. -13. мај 2019. Од 900 до 1400

Пријављивање кандидата за полагање испита за:
1. ниво основне балетске школе и

2. полагање пријемног испита
21. – 22. мај 2019.

Полагање испита за ниво основне балетске школе – диференцијални испити

  • 21.мај – 930 солфеђо за сва три одсека
  • 21.мај – 1100 народно певање
  • 22.мај – 930 класичан балет
  • 22.мај – 1100 историјско балске игре
  • 22.мај – 1100 народна игра

24.мај 2019. од 900 до 1400

Издавање потврда о резултатима испита за ниво основе балетске школе

26.мај 2019. – 1.јун 2019.

Часови припреме за полагање пријемног испита за одсек класичан балет

27.мај 2019. – 2.јун 2019.

Часови припреме за полагање пријемног испита за одсек савремена игра

28.мај 2019. – 3.јун 2019.

Часови припреме за полагање пријемног испита за одсек народна игра

2.јун 2019. у 1000

Полагање пријемног испита за одсек класичан балет

3.јун 2019. у 1000

Полагање пријемног испита за одсек савремена игра

4.јун 2019. у 1000

Полагање пријемног испита за одсек народна игра

6.јун 2019. у 1000

Прелиминарни резултати пријемног испита

6.јун 2019. од 800 до 1600

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

7.јун 2019. до 1200

Коначни резултати пријемних испита

28.јун 2019.

Упис