Fesival baletskih škola Srbije 2019.god.


Festival baletskih škola Srbije 2019.
Beograd, 13.maj 2019.godine


            

Rezultati grupa i ansambla

Naziv numere

Klasa/

koreograf

disciplina

potkate

gorija

nagrada

Zvezdice

Vanredni učenici

Klasičan balet

IA

pohvala

Mornari

Jovana Lalić

Slobodna forma

IA

I

Unacceptable

Larisa Gajić

Slobodna forma

IB

I

Dreams

Larisa Gajić

Slobodna forma

IB

II

Šaljiva igra

Larisa Gajić

Slobodna forma

IB

pohvala


Pojedinačni rezultati

Ime i prezime učenika

Klasa

potkate

gorija

nagrada

Irina Babić

Jovana Lalić

IA

I

Kalum Moris

vanredan učenik

IA

II

Ksenija Jurišić

Jovana Lalić

IA

III

Mina Vujić

Jovana Lalić

IA

III

Lara Cimeša

Jovana Lalić

IA

III

Tara Radojković

vanredan učenik

IA

III

David Ožvat

Jovana Lalić

IA

III

Isidora Marić

Jovana Lalić

IA

III

Isidora Kokić

Jovana Lalić

IA

III

David Petrović

Jovana Lalić

IA

pohvala

Nađa Vuković

Jovana Lalić

IA

pohvala

Asia Cicmil

Larisa Gajić

IB

I

Anastasija Dokić

Larisa Gajić

IB

II

Mia Bunjik

Larisa Gajić

IB

pohvala

Atina Vučković

Larisa Gajić

IB

pohvala