Rezultati prijemnih ispita za školsku 2019/2020. godinu


Baletska škola u Novom Sadu - Rezultati prijemnih ispita za školsku 2019/2020. godinu za sva tri odseka 


REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA