Lice za zaštitu podataka o ličnosti

INFORMACIJA 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti : Grozdana Tintor, sekretar škole

Kontakt: neposredno na adresi škole ili putem telefona broj 021/529-225, odnosno imejla:
sekretar@baletska.com