Матурски и годишњи испити – матуранти средње и основне школе

МАТУРAНТИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ:

1., 2., 3., 4., 5. и 6.06.2020.:

VIII2 – 9.00 – 10.30 – савремена игра – велика сала

VIII1 – 11.00 . 12.30 – класичан балет – велика сала

VIII3 – 13.00 – 14.30 – народна игра – велика сала

8.06.2020.:

VIII2 – 8.30 – 9.30 – савремена игра – сала 1

VIII1 – 10.00 – 11.00 – класичан балет – сала 3

VIII3 – 8.30 – 9.30 – народна игра – сала 2

9.06.2020.:

VIII1 – 11.30 – 12.30 – класичан балет – велика сала

VIII2 – 13.00 – 14.00 – савремена игра – велика сала

VIII3 – 14.30 – 15.30 – народна игра – велика сала

10.06.2020.:

VIII2 – 9.30 – 10.30 – савремена игра – велика сала

VIII1 – 11.00 – 12.00 – класичан балет – велика сала

11.06.2020.

VIII1 – 9.30 – 10.30 – класичан балет – велика сала

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

9.06.2020. – 8.00 – 11.00 – СРПСКИ ЈЕЗИК – учионица

10.06.2020. – 12.30 – 13.30 – НАРОДНА ИГРА – велика сала

11.06.2020. – 11.30 – 12.30 – САВРEМЕНА ИГРА – велика сала

12.06.2020. – 10.00 – 11.00 – КЛАСИЧАН БАЛЕТ – велика сала

 

МАТУРАНТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ИСПИТА ЗА IV 1+2 РАЗРЕД

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ:

1.06.2020. – 8.00 – 9.00 – класичан балет – сала 1

                      – 9.00 – 10.00 – историjско-балске игре – сала1

                     – 10.00 – 11.00 – солфеђо – учионица информатикe

2.06.2020. – 8.00 – 9.00 – савремена игра – сала 1

                       9.00 – 10.00 – класичан балет – сала 1

3.06.2020. – 8.00 – 9.00 – класичан балет – сала 1

                       9.00 – 10.00 – историјско – балске игре – сала 1

                       10.00 – 11.00 – солфеђо – учионица информатикe

4.06.2020. – 8.00 – 9.00 – савремена игра – сала 1

                       9.00 – 10.00 – класичан балет – сала 1

5.06.2020. – 8.00 – 9.00 – класичан балет – сала 1

ГОДИШЊИ ИСПИТИ

 

5.06.2020. – 9.30 – 10.00 – СОЛФЕЂО – учионица информатикe

                      10.30 – 11.00 – САВРЕМЕНА ИГРА – сала 1

6.06.2020. – 9.30 – 10.30 – ИСТОРИJСКО – БАЛСКЕ ИГРЕ – сала 1

                       10.30 – 11.00 – КЛАСИЧАН БАЛЕТ – сала 1