Настава у другом полугодишту школске 2020/2021. године

Организација наставе у другом полугодишту

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и измена календара образовно-васпитног рада, друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Рад школе биће организован по комбинованом моделу по коме је био организован рад од 1.септембра 2020. године, односно у нашој школи на следећи начин:

  1. Припремна одељења без подела на групе по редовном распореду у послеподневним и вечерњим терминима у школи;
  2. Основна балетска школа: класичан балет и други играчки предмети и солфеђо по редовном распореду у школи сваке недеље без подела у групе; примењена гимнастика према утврђеним групама из првог полугодишта, једне недеље настава у школи, друге онлајн;
  3. Средња школа:

Ученици првог разредa се не делe на групе, настава ће се одвијати према редовном распореду, сви предмети у школи, без онлајн наставе;

Ученици 2., 3. и 4. разредa се делe на групе из српског, француског и енглеског језика, историје, социологије, психологије и филозофије ( исте групе као у првом полугодишту) и на ове предмете ученици долазе наизменично, једне недеље долазе у школу, а друге недеље имају онлајн наставу.

Играчке и стручно теоријске предмете ученици имају у школи по редовном распореду сваке недеље.

 Наставу рачунарства и информатике и глуме и вокала ученици слушају у школи сваке недеље по редовном распореду.

 

У школу се креће по распореду од црвене недеље.

Часови трају 30 минута.

 

Оцењивање ученика ће се реализовати када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања.

 

Родитељи који желе да им деца прате онлајн наставу из свих предмета морају поднети школи писмени захтев уз образложење.

 

Сви ученици и запослени у школи и даље треба да се придржавају свих заштитних епидемиолошких мера.