Полагање диференцијалних и пријемних испита за упис у први разред средње балетске школе за школску 2021/2022. годину

Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа диференцијални и пријемни испити за упис у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину одржаће се према следећем распореду:

 Диференцијалн испити:

 За одсек класичан балет и савремена игра

Предмет: СОЛФЕЂО

Учионица за општеобразовну наставу – 26. април 2021. године у 10.00 сати

 Предмет: КЛАСИЧАН БАЛЕТ

Сала 4 – 27. април 2021. године у 10.00 сати

 Предмет: ИСТОРИЈСКО БАЛСКЕ ИГРЕ

Сала 4 – 27. април 2021. године у 11.00 сати

 За одсек народна игра

Предмет: СОЛФЕЂО

Учионица за општеобразовну наставу – 26. април 2021. године у 10.00 сати

 Предмет: ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

Учионица за општеобразовну наставу – 26. април 2021. године у 11.00 сати

 Предмет: НАРОДНА ИГРА

Сала 7 – 27. април 2021. године у 10.00 сати

 

Пријемни испити:

недеља, 9. мај 2021.године у 10.00 – пријемни испит за Одсек класичан балет

понедељак, 10.мај 2021. године у 10.00 – пријемни испит за Одсек  савремена игра

уторак, 9. мај 2021. године у 10.00 – пријемни испит за Одсек народна игра