Полагање пријемних испита за упис у први разред средње балетске школе

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

Јеврејска 7, Нови Сад

Е – mail: baletska@neobee.net

 

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у први разред средње балетске школе треба да се пријавe слањем мејла школи и попуне електронски образац пријаве и у тексту мејла  наведу генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ). У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

 Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

 Пријемни испити одржаће се:

недеља, 7. јун 2020.године у 10.00 – пријемни испит за Одсек класичан балет

понедељак, 8.јун 2020. године у 10.00 – пријемни испит за Одсек  савремена игра

уторак, 9. јун 2020. године у 8.30 – пријемни испит за Одсек народна игра

 

Средње школе обрађују документацију кандидата у складу са прописима о заштити података о личности

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИЗЛАЗЕ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ   ИСПИТЕ

 

РАСПОРЕД  ПРИПРЕМА  ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ИСПИТЕ

27.05.2020. – 10.00 – 11.00 – КЛАСИЧАН БАЛЕТ- сала4

                     11.00 – 12.00-ИСТОРИJСКО-БАЛСКЕ ИГРЕ- сала 4

10.00 – 11.00 – НАРОДНО ПЕВАЊЕ- учионица за општеобразовну наставу

                      11.00 – 12.00 – НАРОДНА ИГРА- учионица у подруму

12.00 – 13.00 – СОЛФЕЂО – учионица за општеобразовну наставу

 

28.05.2020. – 10.00 – 11.00 – КЛАСИЧАН БАЛЕТ – сала4

                  11.00 – 12.00 -ИСТОРИJСКО-БАЛСКЕ ИГРЕ-сала4

        10.00 – 11.00 – НАРОДНО ПЕВАЊЕ –учионица за општеобразовну      наставу

                  11.00 – 12.00 – НАРОДНА ИГРА – учионица у подруму

                  12.00 – 13.00 – СОЛФЕЂО- учионица за општеобразовну наставу

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

29.05.2020. – 10.00 – 11.00 – И СОЛФЕЂО – учионица за општеобразовну наставу

11.00 – 12.00 – НАРОДНО ПЕВАЊЕ – учионица за општеобразовну наставу

30.05.2020. – 9.30 – 10.30 – КЛАСИЧАН БАЛЕТ – сала4

                        10.30 – 11.00 – ИСТОРИJСКО-БАЛСКЕ ИГРЕ –  сала 4

                        11.00 – 12.00 – НАРОДНА ИГА – сала 2

 

Напомена: Сви ученици који излазе на диференцијалне испите скидају се у поруму у свлачионици за основну школу.

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ У БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ

 

Пријемни испити за упис у први разред средње балетскe школe одржаће се:

7.06.2020. – за класичан балет,

8.06.2020. – за савремену игру и

9.06.2020. – за народну игру.

Тачно време полагања пријемног испита биће накнадно објављено.

Припремна настава за полагање пријемног испита одржаће се у просторијама Балетске школе у Новом Саду у следећим терминима:

Припреме за смер касичан балет:

1., 2., 3., 4., 5. и 6.06. 2020. године – од 9.00 – 10.30 – сала 2

Припреме води Лариса Гајић, корепетитор Срђана Коларов-Симин.

Припреме за смер савремена игра:

2., 3., 4., 5., 6. и 7.06.2020. – од 11.00 – 12.30 – сала 3

Припреме води Александра Кетиг, корепетитор Божица Станисављевић-Кравченко.

Припреме за смер народна игра:

3., 4., 5., 6., 7. и 8.06.2020. – 10.00 – 11.00 – народно певање – учионица у подруму

Припреме води Мирјана Раић Тепић

                                               – 11.00 – 12.30 – народна игра – сала у подруму

Припреме води Славиша Ђукић, корепетитор Миленко Мартић.