Распоред припремне наставе за годишње испите за средњу школу

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

8.06.2020. – ПОНЕДЕЉАК

САЛА 1                                                                     САЛА 2

8.30 – 9.30 – VIII2 – савремена игра                8.30 – 9.30 – VIII3 – народна игра

 12.30 – 13.15 – VII2 – савремена игра           10.00 – 10.45 – VI1 – класичан балет

                                                                                    11.15 – 12.00 – VI2 – савремена игра

                                                                                    12.30 – 13.15 – VI2 – класичан балет

САЛА 3                                                                      САЛА  4

 9.00 – 9.45 – VII1 – класичан балет                 8.30 – 9.15 – VI1 – савремена игра

10.00 – 11.00 – VIII1 – класичан балет            11.15 – 12.00 – V1 – класичан балет

 11.30 – 12.15 – VII2 – класичан балет             12.30 – 13.15 – V1 – савременa игрa

                                                                                     13.30 – 14.15 – V2 – савременa игрa

ПОДРУМ

8.30 – 9.15 – VII3 – народна игра

11.00 – 11.45 – V3 – народна игра

12.15 – 13.00 – VI3 – народна игра

 

9.06.2020. – УТОРАК

САЛА 1                                                                           САЛА 2

8.30 – 9.15 – VI1 – савремена игра                       10.00 – 10.45 – VII1 – класичан балет

10.00 – 10.45 – VI1 – класичан балет                    11.15 – 12.00 – V2 – класичан балет

11.15 – 12.00 – VI2 – савремена игра                    

12.00 – 13.15 – VI2 – сценско-народне игре

САЛА 3                                                                             САЛА 4

10.00 – 10.45 – V2 – савремена игра                      10.00 – 10.45 – V1 – класичан балет

12.15 – 13.00 – VII1 – савремена игра                    11.15 – 12.00 – VII2- савремена игра

                                                                                           12.15 – 13.00- VII2-модерна  подршка

                                                                                            13.15 – 14.00- VII3 – савремена игра

ВЕЛИКА САЛА

11.30 – 12.30 – VIII1 – класичан балет

12.30 – 13.30 – VIII2 – савремена игра

ПОДРУМ

11.00 – 11.45 – VII3 – сценско народне игре

12.00 – 12.45 – V3 – народна игра

13.00 – 13.45 – VI3 – народна игра

14.00 – 14.45 – VII3 – народна игра

УЧИОНИЦА ЗА ИНФОРМАТИКУ

10.15 – 11.00 – VII3 – традиционално певање

11.00 – 11.45 – V3 – традиционално певање

12.00 – 12.45 – VI3 – традиционално певање

 

10.06.2020. – СРЕДА

САЛА 1

8.30 – 9.15 – VII1- класичан балет

10.00 – 10.45 – VII1-сценско-народне игре

11.15 – 12.00 – VII2 – савремена игра

САЛА 2

9.00 – 9.45 – VII3 – класичан балет

10.00 – 10.15 – VI1 – класичан балет

11.15 – 12.00 – VI2 – савремена игра

САЛА 3

10.00 – 10.45 – V2 – класичан балет

11.15 – 12.00 – V2 – савремена игра

САЛА 4

10.00 – 10.45 – V1 – савремена игра

11.00 – 11.45 – V1 – класичан балет

ВЕЛИКА САЛА

10.00 – 11.00 – VIII1 – класичан балет

11.15 – 12.15 – VIII2 – савремена игра

ПОДРУМ

9.00 – 9.45 – VI3 – народна игра

10.00 – 10.45 – VII3 – народна игра

11.00 – 11.45 – V3 – народна  игра

 11.06.2020. – ЧЕТВРТАК

САЛА 1

8.30 – 9.15 – VII3 – класичан балет

10.00 – 10.45 – VI1 – класичан балет

11.15 – 12.00 – VI2 – савремена игра

САЛА 2

8.30 – 9.15 – VII1 – сценско народне игре

10.00 – 10.45 – VII1 – савремена игра

11.15 – 12.00 – VII1 – класичан балет

САЛА 3

10.00 – 10.45 – V2 – савремена игра

11.15 – 12.00 – V2 – класичан балет

12.15 – 13.00 – VII2 – класичан балет

САЛА 4

8.30 – 9.15 – VI1 – савремена игра

10.00 – 10.45 – V1 – класичан балет

11.30 – 12.15 – VI3 – сценско народне игре

12.30 – 13.15 – VI2 – сценско народне игре

ВЕЛИКА САЛА

10.00 – 11.00 – VIII1 – класичан балет

13.00 – 13.45 – VII2 – савремена игра

14.00 – 14.45 – VII2 – модерна подршка

ПОДРУМ

8.30 – 9.15 – V3 – народна игра

9.30 – 10.15 – VII3 – савремена игра

10.30 – 11.15 – VII3 – народна игра

12.30 – 13.15 – VI3 – народна игра

УЧИОНИЦА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

9.30 – 10.15 – V3 – традиционално певање

10.30 – 11.15 – VI3 – традиционално певање

11.30 – 12.15 – VII3 – традиционално певање

 

12.06.2020. – ПЕТАК

САЛА 1

10.00 – 10.45 – VI2 – савремена игра

11.00 – 11.45 – V2 – класичан балет

12.30 – 13.15 – VI2 – сценско народне игре

САЛА 2

11.30 – 12.15 – VII1 – класичан балет

13.00 – 13.45 – VI1 – сценско народне игре

14.00 – 14.45 – VII3 – сценско народне игре

САЛА 3

9.30 – 10.15 – V2 – савремена игра

10.30 – 11.15 – V1 – савремена игра

11.30 – 12.15 – VI1 – класичан балет

САЛА 4

9.00 – 9.45 – VII2 – класичан балет

10.00 – 10.45 – VII2 – савремена игра

11.30 – 12.15 – V1 – класичан балет

12.30 – 13.15 – VII3 – савремена игра

13.30 – 14.15 – VII1 – савремена игра

ВЕЛИКА САЛА

12.45 – 13.15 – VII1 – дуетна игра

ПОДРУМ

10.30 – 11.15 – V3 – народна игра

11.30 – 12.15 – VII3 – народна игра

12.45 – 13.30 – VI3 – народна игра

УЧИОНИЦА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

9.30 – 10.15 – V3 – традиционално певање

10.45 – 11.30 – VII3 – традиционално певање

11.30 – 12.15 – VI3 – традиционално певање