ORGANIZACIJA NASTAVE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Baletska škola u Novom Sadu počinje sa radom u školskoj 2020/2021. godini po modelu kombinovane nastave – igrački predmeti će biti organizovani u školi putem redovne nastave, a ostale stručne i opošteobrazovne predmete učenici će pohađati putem onlajn nastave u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Škola će organizovati kombinovani model nastave uz pridržavanje svih preventivnih mera, a u zavisnosti od opredeljenja roditelja/staratelja postoji mogućnost da škola organizuje onlajn nastavu iz svih predmeta za pojedine učenike. Roditelji/staratelji učenika će se putem ankete u prvoj nedelji septembra opredeljivati za jednu od ponuđenih mogućnosti.

Tokom boravka u školi učenici i zaposleni treba da se pridržavaju sledećih donetih pravila ponašanja i organizacije rada:

 

VANREDNA PRAVILA PONAŠANjA UČENIKA I ZAPOSLENIH U BALETSKOJ ŠKOLI U NOVOM SADU

 

  1. Svi učenici treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba, koje mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID -19 (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje…) odmah o tome obaveste odeljenjskog starešinu, odnosno predmetnog nastavnika ako se tegobe jave u školi.
  2. Učenik koji oseća tegobe boraviće u prostoriji za izolaciju dok po njega ne dođu roditelji ili staratelji.
  3. Pri ulasku u školu obavezno dezinfikovati obuću prelaskom preko dezobarijere i oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju.
  4. Izbegavati okupljanja u hodnicima škole, salama, učionicama i toaletima.
  5. U istoj prostoriji, sali ili učionici može da boravi manja grupa – do 10 učenika i jedan nastavnik.
  6. U zatvorenom prostoru rastojanje između osoba treba da iznosi dva metra.
  7. Svi učenici i zaposleni u toku boravka u školi treba u više navrata da peru ili dezinfikuju ruke.
  8. Učenici treba da nose zaštitne maske u svim školskim prostorijama osim u salama.
  9. Svi zaposleni tokom boravka u školi moraju da nose maske tako da maska prekriva usta i nos.
  10. Pridržavanje vanrednih pravila ponašanja obavezno je za sve učenike i zaposlene do proglašenja kraja epidemije.

 

                                                                                    direktor škole

                                                                                    Sanja Vučurević