RASPORED ČASOVA OSNOVNE BALETSKE ŠKOLE

Osnovna baletska škola počinje sa redovnom nastavom glavnog predmeta – klasičan balet 7.septembra 2020.godine, prema sledećem rasporedu:

odeljenje nastavnik vreme sala
I-01 Sanja Felbapov Stefanović 14.00-14.45 1
I-02 Sanja Felbapov Stefanović 15.00-15.45 1
I-03 Dina Miklić 8.00-9.00 1
II-01 Nada Dražeta 8.00-9.00 2
II-02 Dina Miklić 9.30-10.30 1
II-03 Marijana Penović 8.00-9.00 4
III-01 Marijana Penović 9.30-10.30 4
III-02 Nada Dražeta 9.30-10.30 2
III-03 Jovana Lalić 8.00-9.00 3
IV-01 Larisa Gajić 8.00-9.00 velika sala
IV-02 Jovana Lalić 9.30-10.30 velika sala
IV-03 Larisa Gajić 9.30-10.30  3

 

Svi učenici II, III i IV razreda koji dolaze posle podne u Baletsku školu (imaju nastavu pre podne u redovnoj školi) imaju nastavu od 16.00 do 17.00 sati, nastavnik Sanja Felbapov Stefanović u sali 1.

Raspored rada za pripremna odeljenja biće na sajtu škole najkasnije do petka, 11.9.2020.